Studenttransport - Hvordan arrangeres det?

Studenttransport - Hvordan arrangeres det?
Noen elever er berettiget til bidrag til transportkostnadene til og fra skolen. Dette avhenger blant annet av typen utdanning, skolens retning, hvor eleven går og avstanden fra hjemmet til skolen.

Hvis en elev bor mer enn 6 km fra nærmeste tilgjengelige skole, er det mulig å bidra til transportkostnadene.
For elevene til de såkalte klyngeskolene (spesialundervisning) er det også mulig å tilpasse transport under grensen på 6 km dersom elevens fysiske, intellektuelle eller sensoriske funksjonshemming gjør dette nødvendig. I prinsippet er elever som går på videregående opplæring ikke kvalifisert til å dekke kostnadene ved elevtransport.

Utgangspunktet for tildeling av gebyr for elevtransport er bruk av offentlig transport (under 9 år mottar veileder også refusjon på grunn av offentlig transport). Også kompensasjon for egen transport (privat bil, sykkel) er mulig på forespørsel.

Tilpasset elevtransport

Tilpasset transport (taxi / varebil arrangert av Stichting Vervoer Handicapped) gis kun dersom studentens fysiske, intellektuelle eller sensoriske funksjonshemming gjør dette nødvendig. Refusjonen gjelder kun transport fra hjem til skole og tilbake. Transport fra elever til etterskolepleie er ikke dekket av studenttransport.

Kommunalforskriften om elevtransport legger ned de vilkår som ligger til grunn for tilskudd til studiekostnader.

Legg Igjen Din Kommentar