Stress under graviditet kan føre til livslang helseproblemer

Ufødte barn som opplever stress under graviditeten, er mer sannsynlig å ha helseproblemer i resten av livet. I tillegg er det funnet bevis for en forstyrret utvikling av den neonatale hjernen. Dr. Daniël van den Hove fra Maastrichtuniversitetet forteller i løpet av Hørestiftelsens Heldagsdag hvilke forskere fra forskjellige institutter nå vet om konsekvensene av stress under graviditeten.

Å gi konsekvenser

Endringer i fostermiljøet kan ha vidtgående konsekvenser for mental helse i senere liv. For eksempel har stressende hendelser og også for eksempel depresjon hos gravide blitt vist å påvirke utviklingsavkommet. Som følge av dette har avkommet en høyere risiko for psykiske problemer. Imidlertid er de eksakte mekanismer som er ansvarlige for effektene av stress før fødsel (prenatal stress) på mental funksjon som en voksen, fortsatt ukjente. Mer forskning på disse prosessene kan gi en egnet behandlingsmetode for relaterte psykiske lidelser nærmere.

Senket fødselsvekt

Det har også blitt fastslått at prenatal stress kan føre til redusert fødselsvekt. Barnet har da en større sjanse for helseproblemer i senere liv. I tillegg er det funnet bevis for en forstyrret utvikling av den neonatale hjernen. Prosessene som normalt tar vare på veksten og spesialiseringen av hjernen blir forstyrret. Slike endringer i tidlig utvikling kan bidra til økt risiko for psykiske problemer i voksen alder.
Endelig har forskere funnet indikasjoner på at bruken av antidepressiv paroksetin under graviditet kan få negative effekter på avkom etter år. I hvilken grad blir det nærmere undersøkt.

Daniël van den Hove

Daniël van den Hove (1978) har vært forsker og foreleser ved instituttet for psykiatri og nevropsykologi ved Maastricht universitet siden 2002. Han ble uteksaminert i 2001 som medisinsk biolog ved Universitetet i Amsterdam. Han gjorde doktorgradsforskning ved Maastricht University, hvor han fikk doktorgrad i 2006 om emnet "prenatal stress og voksen psykopatologi". I tillegg til sin forsknings- og undervisningsposisjon i Maastricht har han siden 2007 også jobbet som forsker i avdeling for psykiatri, psykosomatikk og psykoterapi ved universitetet i Würzburg i Tyskland. Siden da har han fokusert mer spesifikt på gen-miljøinteraksjoner som en biologisk modell for utvikling av psykiatriske lidelser.

Legg Igjen Din Kommentar